6 zinnen met «complexiteit»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord complexiteit en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De rijkdom en complexiteit die Cortes aantrof toen hij in deze stad, bekend als Tenochtitlan, aankwam, overtroffen alles wat hij of zijn mannen ooit hadden gezien. »
« Een van de kenmerken van beschaving is de toenemende complexiteit van de sociale scheidslijnen, en daarmee van de sociale hiërarchie. »
« Calvijn merkte op dat slechts enkele parochianen in kerkdiensten in staat leken het belang en de complexiteit van de Schrift te begrijpen, terwijl de meesten onverschillig of onwetend waren. »
« Een meer pragmatische conservatieve opvatting werd geïllustreerd door een Britse lord, Edmund Burke. Hij betoogde dat, gezien de complexiteit en kwetsbaarheid van het sociale weefsel, alleen de kracht van de traditie politieke chaos kon voorkomen. »
« De complexiteit van het hersenorgaan heeft meer dan één geleerde slaap doen verliezen, en ideeën die aan het eind van de jaren tachtig opdoken, droegen bij tot dergelijke zorgen. Wetenschappers kwamen tot de conclusie dat de hersenen slechts een klein deel ervan gebruiken voor al onze handelingen, zodat er een enorm potentieel overblijft dat kan worden benut. »
« Misschien wel de meest meedogenloze slaapdief, in de ogen van deskundigen, is de complexiteit van het dagelijks leven. Wanneer de druk van werk, familie, vrienden en gemeenschap toeneemt, beschouwen veel mensen slaap als de minst onontbeerlijke factor in hun agenda. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022