5 zinnen met «complexer»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord complexer en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In feite was de periode tussen het einde van de vijf goede keizers en de ineenstorting van Rome veel complexer dan die van eenvoudig verval en zwakte, en zelfs toen de stad Rome niet in staat was zichzelf te verdedigen, heeft de Romeinse beschaving een enorme en blijvende indruk achtergelaten op de westerse beschaving. »
« Toen het Voyager II-ruimteschip de planeet Saturnus passeerde, wierp het licht op de zaak en toonde het aan dat de cirkelvormige structuur rond Saturnus veel complexer is dan we op aarde dachten, zoals vaak het geval is. »
« De eerste vraag vereist een complexer antwoord, want louter wilskracht is niet voldoende. »
« In computertermen waren die krulstrengmoleculen (laten we ze RNA noemen) een programma waarvan de instructies opdracht gaven tot het kopiëren van hetzelfde programma door de omgeving te plunderen. Sindsdien is het leven complexer geworden, terwijl het nog steeds aan deze definitie voldeed. »
« Waarom spreken we over de "verbreding" van de democratie? Omdat in de moderne tijd geleidelijk aan nieuwe individuen, groepen en sociale sectoren zijn opgenomen in de politieke participatie, tot deze universeel is geworden. Tegelijkertijd is de democratische politieke regeling complexer geworden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022