6 zinnen met «compleet»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord compleet en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Andrew Jackson, de beroemde "held van New Orleans," maakte de lijst compleet. Jackson had weinig formele opleiding, maar was populair om zijn militaire overwinningen in de Oorlog van 1812 en in de Creek- en Seminole-oorlogen. »
« Onze hond Santos was terug: het gezin was compleet. »
« Ga door zonder te stoppen tot een set compleet is. Herhaal met je linkerbeen. »
« De dood was definitief en compleet, en stond voor bevrijding en vrede, niet voor een hiernamaals van kwelling of gezwoeg, dus hoefde men zich er ook geen zorgen over te maken. »
« In Frankrijk regeerde een reeks koningen met de naam Filips (I tot IV) van 1060 tot 1314, en bouwde een sterk administratief apparaat op, compleet met koninklijke rechters die rechtstreeks aan de kroon waren verschuldigd. »
« Naast het idee van een compleet individu pleitten denkers uit de Renaissance voor het idee van burgerlijk humanisme: iemands morele en ethische status was verbonden met toewijding aan zijn stad. Dit was een Grieks en Romeins concept dat in het bijzonder door de grote Renaissance denker Petrarca werd verdedigd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022