Zinnen met «complot»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord complot en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Jimmy Coates werd ook onderzocht, maar er werd geen bewijs gevonden dat hij had deelgenomen aan het complot. Bovendien zat hij al in de gevangenis, waar hij een straf uitzat voor een overval. »
« Ook in de provincie Buenos Aires werd in 1839 een complot voorbereid dat op verschillende plaatsen opstanden zou uitlokken en zijn actie zou combineren met die van generaal Lavalle van de Banda Oriental. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022