7 zinnen met «onderbroken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord onderbroken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Plotseling werd het programma onderbroken door een bulletin over een brand. »
« Twee weken geleden hebben we de zondagserie onderbroken om naar het zuiden te reizen, naar het sneeuwland. »
« Het patroon op lange termijn in de Egyptische geschiedenis is dat er lange perioden van stabiliteit en welvaart waren, onderbroken door periodieke invasies en rampen. »
« Darius I stierf in 486 BCE, midden in de voorbereidingen, die verder werden onderbroken toen zijn zoon Xerxes zijn macht consolideerde. »
« Dat conflict was niet echt een oorlog, maar bestond uit een reeks veldslagen en kortere oorlogen tussen de kronen van Engeland en Frankrijk, onderbroken door (soms vrij lange) perioden van vrede. »
« De oorlog zelf bestond uit een reeks invallen en invasies van Engelse troepen, onderbroken door af en toe een grote veldslag. »
« Vrouwen die, tegen alle verwachtingen in, posities van betekenis hadden bereikt, werden voortdurend aangevallen en gekleineerd; een voorbeeld is de inaugurele rede van een nieuwe vrouwelijke wetenschapper aan de Universiteit van Athene in het begin van de 20e eeuw, wier toespraak werd onderbroken door mannelijke studenten die riepen "terug naar de keuken! »
diccio-o.com - 1998 - 2022