Zinnen met «onderdaan»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord onderdaan en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zo kon een christen in Syrië, in de achtste eeuw een onderdaan van de Arabische moslimkoninkrijken, niet met een Byzantijnse christen spreken, noch zou zij welkom zijn in Constantinopel, omdat zij waarschijnlijk een Monofysitische christen was (een van de vele christelijke ketterijen, althans vanuit orthodox perspectief) in plaats van een orthodoxe. »
« In de daaropvolgende decennia was het minste teken van afwijkende mening van een Russische onderdaan reden voor gevangenschap of verbanning naar een Siberisch gevangenisdorp, en zo werden de politieke en sociale veranderingen die de rest van Europa in hun greep hielden, op afstand gehouden. »
« Cesare Borgia, prins en kardinaal, was een echte helse onderdaan. »
diccio-o.com - 1998 - 2022