Zinnen met «onderdanige»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord onderdanige en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Merk op dat zelfs in deze protestbrief de nederige en onderdanige toon de voortdurende eerbied van de Vergadering van Massachusetts voor het parlementaire gezag toont. »
« Er waren nooit meer dan 8.000 Spartaanse soldaten, samen met nog eens ongeveer 20.000 vrije niet-burgers (inwoners van steden in de buurt van Sparta die niet als landheren werden beschouwd, maar als vrije maar onderdanige onderdanen), die toezicht hielden op een veel grotere bevolking van landheren. »
diccio-o.com - 1998 - 2022