6 zinnen met «omvatte»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord omvatte en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Paine's visie van een Amerikaanse republiek omvatte het idee van volkssoevereiniteit: de burgers van de republiek zouden bepalen wie hen zou vertegenwoordigen en over andere kwesties beslissen, op basis van meerderheidsbesluiten. »
« Het volledige burgerschap, dat ook het stemrecht omvatte, werd ook beperkt. Veel grondwetten van staten bepaalden dat alleen mannelijke bezitters van onroerend goed of belastingbetalers konden stemmen. Voor vrouwen bleef het kiesrecht buiten bereik, behalve in de staat New Jersey. »
« De Mexicaanse Cessie, zoals de verovering van land ten westen van de Rio Grande werd genoemd, omvatte de huidige staten Californië, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, en delen van Colorado en Wyoming. Mexico erkende ook de Rio Grande als grens met de Verenigde Staten. »
« De vroegste landbouwgebieden ontstonden in de Vruchtbare Sikkel, het gebied dat Egypte langs de Nijl, het Nabije Oosten en Mesopotamië omvatte. »
« Zowel de Kassieten als de Assyriërs waren trotse leden van het diplomatieke netwerk van heersers dat ook het Nieuwe Rijk van Egypte en de Hettieten omvatte (evenals kleinere, minder belangrijke koninkrijken in Kanaän en Anatolië). »
« De belangrijkste daarvan was de oprichting van de polis: een politieke eenheid rond een stad die ook het omliggende land omvatte. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022