6 zinnen met «omvat»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord omvat en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hun verhaal omvat de ondertekening van het Mayflower Compact, een schriftelijke overeenkomst waarbij de Engelsen vrijwillig overeenkwamen elkaar te helpen. »
« Deze vooruitgang omvat de operatiemicroscoop, die het mogelijk maakt bloedvaten zo dun als een menselijke haar te zien; gecomputeriseerde tomografie; magnetische resonantiebeeldvorming; de laserstraal.... »
« De Pentateuch omvat de eerste vijf boeken van het Oude Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, en Deuteronomium. »
« Dit verdedigingsmechanisme van de hersenen - dat, zoals wij hebben gezien, in de vorm van stress offensief kan worden - omvat dus een complexe biochemie, in een volgorde die in de eerste plaats de amygdala van het limbisch hersensysteem activeert. »
« Maar de caleidoscoop van menselijk gedrag omvat ook een zeer delicaat repertoire van stoornissen en aandoeningen. »
« In de eerste plaats moet de voeding gevarieerd zijn: een evenwichtige voeding omvat alle voedingsmiddelen, want de grillige onderdrukking van een van die voedingsmiddelen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022