7 zinnen met «omvatten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord omvatten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In 1848 omvatten de Verenigde Staten een groot deel van Noord-Amerika, een republiek die zich uitstrekte van de Atlantische Oceaan tot de Stille Oceaan. »
« De oefeningen voor het bovenlichaam omvatten de grote spieren - borst, rug, borstspieren - en de spieren van de armen. »
« Maar zou zo'n reünie alleen de afgedankte bemanningsleden omvatten? »
« In plaats daarvan bestonden de eerste twee jaren van de invasie uit Macedonische en Griekse troepen die het opnamen tegen kleinere Perzische legers, waarvan sommige zelfs Griekse huurlingen omvatten. »
« De Protestantse Kerken: Met "protestant" werden alle verschillende groeperingen bedoeld die zich in de 16e eeuw afkeerden van de katholieke kerk. Deze kerkgenootschappen omvatten het lutheranisme, het calvinisme, het anglicanisme en andere (over het algemeen kleinere en historisch minder belangrijke) kerkgenootschappen zoals het anabaptisme. »
« In de seminaries zouden alle priesters een degelijke wetenschappelijke opleiding krijgen (en weldra omvatten de meeste seminaries ook een humanistische opleiding), vloeiend Latijn spreken en een grondige kennis van de Bijbel en van de geschriften van grote christelijke denkers. »
« Voor sociaal-darwinisten omvatten de "ongeschikten" alcoholisten, promiscue mensen, alleenstaande moeders, criminelen, mensen met een ontwikkelingsstoornis en mensen met aangeboren gebreken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022