6 zinnen met «ondergronds»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ondergronds en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In 1973 volgde een Britse duiker het stroompje onder de rotsen naar een groot ondergronds meer. »
« Op deze wijze zijn verschillende zijtakken van grote rivieren, zoals de Saluén en de Si Kiang, ondergronds ontdekt. »
« Het ondergronds brengen van industrieel afval is allesbehalve een oplossing, maar heeft geleid tot een opeenhoping die de grondwaterspiegel heeft overspoeld en in ondergrondse rivieren is gesijpeld, om nog maar te zwijgen van de schade die aan de bodem wordt toegebracht. »
« Het is een waar ondergronds gebouw, met een bakstenen vloer van bijna 210 meter lang, 60 meter breed en tussen de 4,6 en 6,5 meter hoog. »
« Deze vissoort kan ondergronds zwemmen, zegt Berra. »
« Maar na vele, vele jaren van observaties, kwamen we tot de conclusie dat ze hun eieren ondergronds leggen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022