6 zinnen met «voort»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord voort en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Engelsen zetten het Nederlandse patronagesysteem voort door grote landgoederen toe te kennen aan een paar bevoorrechte families. »
« Het verzet tegen de grondwet kwam voort uit de vrees dat een nieuwe nationale regering, naar het voorbeeld van de Britse monarchie, een te sterk gecentraliseerde macht zou creëren en als gevolg daarvan de burgers van de verschillende staten de mogelijkheid zou ontnemen om hun eigen beslissingen te nemen. »
« Het Noorden bracht ook voorstanders van slavernij voort, zoals Louis Agassiz, een professor in de zoölogie en geologie aan Harvard. »
« Zijn wens om te geven kwam voort uit twee voorvallen die zich in zijn jeugd voordeden en die van grote betekenis bleken te zijn in zijn leven. »
« In 1892 zette Still zijn werk voort door de oprichting van The American School of Osteopathy in Kirksville, Missouri, de eerste school voor osteopathie in de wereld. »
« Geluid plant zich voort in golven van verschillende lengte. De frequentie van een geluid wordt gekenmerkt door de verschillende golflengtes. Hoe korter de golflengte, hoe hoger de frequentie, en omgekeerd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022