Zinnen met «vooraan»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vooraan en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij staarde naar de rijen röntgenfoto's en CT-scans van de patiënt die vooraan in de medische ruimte te zien waren. »
« De onderzoekers ontdekten dat geen enkele vogel erg lang aan het hoofd van de zwerm blijft. Duiven die vooraan zitten wanneer de zwerm een draai maakt, kunnen zelfs achteraan zitten wanneer de draai is voltooid. »
diccio-o.com - 1998 - 2022