7 zinnen met «vooraanstaande»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vooraanstaande en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In de grote noordelijke steden Boston, New York en Philadelphia vormden vooraanstaande kooplieden een industriële kapitalistische elite. »
« Deze netwerkorganisaties stelden vooraanstaande bankiers en kooplieden in staat om op de hoogte te blijven van de economische activiteiten van hun gelijken en om de banden tussen hen verder aan te halen. »
« Aan Noorse zijde werd de zaak aanhangig gemaakt door Jens Evensen, Noorwegen's meest vooraanstaande advocaat in internationaal recht. »
« Achteraf gezien lag de historische betekenis van de Gracchi niet zozeer in hun hervormingen als wel in de manier waarop zij om het leven kwamen - voor het eerst waren vooraanstaande Romeinse politici eenvoudigweg gedood (of hadden zij zichzelf gedood in plaats van gedood te worden) om hun politiek. Het werd steeds duidelijker dat de echte macht zich verplaatste van retoriek naar militaire macht. »
« Veel van Europa's vooraanstaande geleerden bleven lid van de Kerk en profiteerden van zowel de scholastieke als de humanistische onderwijsachtergrond. »
« Salons, die gebruikelijk waren in de grote steden van Frankrijk en Duitsland, waren meer aristocratische bijeenkomsten waar vooraanstaande filosofen vaak hun laatste werken voorlazen, en de verzamelde groep ging dan over tot debat en discussie. »
« De andere vooraanstaande anarchistische socialist was Mikhail Bakunin, een tijdgenoot, soms vriend en soms rivaal van Proudhon. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022