Zinnen met «voorafgaande»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord voorafgaande en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Als gevolg van de noodzaak de stad te verdedigen, werd voortaan een permanente en belangrijke gewapende macht gevormd, met opperhoofden en officieren die, voor het merendeel, geen voorafgaande opleiding hadden genoten, maar die in staat bleken militair leiding te geven. Dit was bijvoorbeeld het geval met Saavedra, Belgrano en Pueyrredón. »
« Toen de onderkoning van Peru de heerschappij over Chili kreeg, moest San Martin een belangrijke variant op zijn plan introduceren: als een voorafgaande stap op de operatie op Lima, was het van essentieel belang om de bevolking van de trans-Andeïsche regio te bevrijden. En daar heeft hij zijn uiterste best voor gedaan. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022