6 zinnen met «verbouwen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verbouwen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Om gewassen te verbouwen, bouwden de Azteken schuiten gemaakt van riet en vulden die met vruchtbare grond. »
« Duizenden Afrikaanse slaven moesten suikerriet verbouwen, oogsten en verwerken in een zware routine van fysieke arbeid. »
« Dit land was zo agrarisch productief dat de Egyptische boeren er gewassen konden verbouwen die drie keer zo overvloedig waren als die in andere streken zoals Mesopotamië. »
« Zo leerden zij olijven verbouwen om er olijfolie van te maken en druiven om er wijn van te maken, twee producten waar in de hele antieke wereld grote vraag naar was en die winstgevend genoeg waren om de zeehandel in stand te houden. »
« Het eenvoudige gebrek aan markten betekende dat er geen stimulans was om meer te verbouwen dan nodig was, en de adel probeerde rijker en machtiger te worden door elkaars land te plunderen, in plaats van zich zorgen te maken over de productiviteit van de landbouw (laat staan over de handel). »
« In commercieel opzicht was de grootste prijs, althans in het begin, het Caribisch gebied, vanwege zijn geschiktheid voor het verbouwen van suiker. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022