7 zinnen met «verboden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verboden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De vrijheid in de fabrieken was beperkt. Drinken was verboden. In sommige fabrieken mochten de werknemers niet gaan zitten. »
« In 1850 legde Californië een belasting op aan buitenlandse mijnwerkers, en in 1858 werd alle immigratie uit China verboden. »
« 3. De slavenhandel werd verboden in de hoofdstad van de natie. De slavernij mocht echter blijven bestaan. »
« Vanaf het begin van de 19e eeuw werd het in de zuidelijke staten steeds meer verboden om slaven te manumiteren. »
« Kamperen is verboden, en gewone bezoekers maken gebruik van rondleidingen. »
« Van welke boom namen Adam en Eva de verboden vrucht? »
« Bovendien hebben de autoriteiten hem verboden te werken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022