Zinnen met «verbouwde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verbouwde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Henry verbouwde genoeg gewassen om in zijn en Clara's behoeften te voorzien, maar het waren zijn motoren waar hij van hield. »
« In India verbouwde thee werd goedkoop genoeg om zelfs door arbeiders dagelijks te worden gedronken; hetzelfde gold voor Zuid-Amerikaanse koffie op het continent. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022