6 zinnen met «sterke»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord sterke en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Maya's waren een Meso-Amerikaanse cultuur die sterke banden had met Teotihuacan. »
« Isabel, gedreven door een sterke religieuze ijver, speelde een belangrijke rol bij het instellen van de inquisitie in 1480, een wrede campagne om joden en moslims uit te roeien die zich zogenaamd tot het christendom hadden bekeerd maar in het geheim hun geloof bleven praktiseren, evenals andere ketters. »
« James Madison kwam met een voorstel dat bekend staat als het Virginia Plan, waarin werd opgeroepen tot een sterke nationale regering die de wetten van de staten terzijde kon schuiven. »
« De sterke stroming van anti-slavernij sentimenten - dat wil zeggen, de wens om blanke arbeid te beschermen - deed het verzet tegen de westwaartse uitbreiding van de slavernij alleen maar toenemen. »
« Een sterke vriendschap verbond Hammond en Hampton. Beiden stonden aan de top van de Zuid-Carolina samenleving als succesvolle plantage-eigenaren, getrouwd, en betrokken bij de staatspolitiek. »
« De top van het bedrijf wist dat Barbara's sterke reputatie haar in staat zou stellen een doeltreffende manager te zijn. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022