Zinnen met «sterfbed»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord sterfbed en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Op zijn sterfbed in 1821 vroeg Austin zijn zoon Stephen om zijn plannen uit te voeren, en Mexico, dat datzelfde jaar onafhankelijk was geworden van Spanje, stond Stephen toe om het beheer over zijn vaders subsidie over te nemen. »
« Massale protesten dwongen uiteindelijk tot de kwestie in 1905. De heerser Muzaffar al-Din Sjah ondertekende op zijn sterfbed een "Basiswet" die een parlementair regime invoerde, en in 1907 ondertekende zijn opvolger Muhammad Ali Sjah een aanvulling op de wet die de burgerlijke gelijkheid invoerde en de erkenning dat de nationale soevereiniteit van het volk afkomstig was. »
« Je hoeft niet op je sterfbed te liggen om je leven voor je ogen te zien flitsen. Kijk maar naar de namen in ons adresboek. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022