Zinnen met «sterfte»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord sterfte en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« "De sterfte van zeldzame vogels is verschrikkelijk," merkt Carlos op, "maar meestal herstelt de populatie zich met de overlevenden." »
« Zo kan een verrassende sterfte van de kustflora en -fauna van een plaats, hoewel schijnbaar onverklaarbaar, te wijten zijn aan de giftige stoffen die het ijs na het smelten heeft achtergelaten. Vanuit het standpunt van de "politie" gezien, zou dit de perfecte ecologische misdaad zijn. Smelt de moordenaar, en de misdaad is voorbij. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022