7 zinnen met «mens»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord mens en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Onderzoekers denken dat de mens zo'n 10.000 jaar geleden ook planten en dieren begon te domesticeren en landbouw als middel van bestaan toevoegde aan jacht- en verzameltechnieken. »
« Het calvinisme benadrukte de machteloosheid van de mens tegenover een alwetende God en legde de nadruk op het idee van de predestinatie, het geloof dat God een uitverkoren aantal uitverkorenen selecteerde voor de zaligheid, terwijl alle anderen tot de verdoemenis waren voorbestemd. »
« In de 16e en 17e eeuw kon de mens alleen energie winnen uit wind, water, dieren of andere mensen. »
« Rationalisme is het idee dat de mens in staat is zijn verstand te gebruiken om kennis te vergaren. »
« Progressivisme is het geloof dat de mens door zijn verstand en observatievermogen lineaire en onbeperkte vooruitgang kan boeken in de tijd; dit geloof was vooral belangrijk als reactie op het bloedbad en de onrust van de Engelse burgeroorlogen in de 17e eeuw. »
« Deskundigen zijn het er in het algemeen over eens dat deze catastrofe door de mens is veroorzaakt, maar toen Carlos bij de parkautoriteiten pleitte voor actie, stuitte hij op een muur van onverschilligheid. »
« "De gelukkige mens," vertelde Michener me eens, "is degene die leest, of naar muziek luistert, of een schilderij overweegt, of een ervaring heeft die past bij de situatie waarin hij zich op dat moment bevindt. »
diccio-o.com - 1998 - 2022