Zinnen met «mensenoffers»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord mensenoffers en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In tegenstelling tot de Maya's en de Azteken brachten de Inca's zelden mensenoffers en offerden zij de goden gewoonlijk voedsel, kleding en cocabladeren. »
« Zij dreven handel met hun buren en hoewel er bewijzen zijn van geweld (waaronder mensenoffers) binnen de Minoïsche samenleving, zijn er geen bewijzen van grootschalige oorlogsvoering, alleen terloopse verwijzingen door de Myceners naar de Minoïsche overheersing van de zeeën. »
« In die tijd begeleidden dienaren, soldaten en verwanten van de overleden heersers hen naar de begrafenis. Shih-huang-ti nam niet zijn toevlucht tot mensenoffers, maar liet dit leger van koninklijke afmetingen bouwen om zijn macht te tonen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022