Zinnen met «menselijkheid»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord menselijkheid en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Paus erkende de menselijkheid van de inheemse Amerikanen in 1537, maar de Kerk bleef gedwongen bekering steunen. »
« Voortgekomen uit een combinatie van rationalistische filosofie en wat historici omschrijven als nieuwe "gevoeligheden" - vooral de erkenning van de gedeelde menselijkheid van verschillende categorieën mensen - verspreidden de concepten van de mensenrechten zich snel in de tweede helft van de 18e eeuw. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022