6 zinnen met «sociaal»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord sociaal en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Economische elites kregen in de Verenigde Staten een groter sociaal en politiek overwicht doordat hun economie snel groeide, waardoor hun rijkdom toenam en verschillende sociale en culturele kenmerken konden ontstaan tussen verschillende economische groepen. »
« Op sociaal gebied hielden zij er een verfijnd gedrag op na en waren zij van mening dat blanken, vooral leden van hun klasse, geen handenarbeid mochten verrichten. »
« De sleutel tot deze praktijk in sociaal beheer lag in het zorgvuldige onderscheid tussen basisloon en winstdeling. De Ford-werknemer kon alleen op die bonus rekenen als hij kon bewijzen dat hij die zou sparen of investeren op een manier die voordelig zou zijn voor hem en zijn gezin. »
« In het klassieke Athene was het nooit sociaal aanvaardbaar voor een vrouw uit de elite om alleen in het openbaar te zijn. »
« De eerste christenen erkenden geen enkel sociaal onderscheid, hetgeen fundamenteel in strijd was met het gehele Romeinse systeem, dat afhankelijk was van formele wettelijke scheidingen tussen sociale klassen en een rigide systeem van sociale hiërarchie. »
« De feodale heren stonden zelf aan het hoofd van een streng hiërarchisch sociaal en politiek systeem waarin iemands roeping grotendeels werd bepaald door geboorte, en de roeping van de adel werd duidelijk bepaald door het bezit van land en het voeren van oorlog. »
diccio-o.com - 1998 - 2022