Zinnen met «socialistisch»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord socialistisch en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In juli waren er enkele protesten tegen de oorlog, meestal georganiseerd door de socialistische partijen in naam van het socialistisch internationalisme, maar zodra de oorlog was verklaard, hielden deze protesten abrupt op. »
« Mede dankzij de kracht van de naoorlogse linkse partijen (zowel communistisch als socialistisch) kregen ook de vakbonden aanzienlijke rechten, en hadden werknemers recht op pensioenen, vrije tijd en gereguleerde arbeidsomstandigheden. »
« De "socialisten" waren in dit geval slechts socialistisch in hun vastberaden streven naar een eerlijke behandeling van arbeiders. »
diccio-o.com - 1998 - 2022