Zinnen met «socialisatie»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord socialisatie en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het is altijd vreselijk moeilijk om de eigen verlangens en de eisen van de socialisatie (het leven in een maatschappij met eigen regels en wetten) met elkaar te verzoenen en dit leidt onvermijdelijk tot innerlijke conflicten. Zo vormen mensen afweersystemen die op korte termijn hun emoties kunnen beschermen, maar die later in het leven terugkeren om ongelukkigheid en vervreemding te veroorzaken. »
« Ondanks de veranderingen die zich in de loop der tijden hebben voorgedaan, is het gezin nog steeds verantwoordelijk voor de eerste integratie van de mens in de maatschappij (primaire socialisatie). »
« Het gezin en de school zijn de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de overdracht van de cultuur aan de nieuwe leden van de samenleving. Deze overdracht van cultuur wordt socialisatie genoemd. »
diccio-o.com - 1998 - 2022