7 zinnen met «buitenlandse»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord buitenlandse en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zij begrepen hoe belangrijk buitenlandse erkenning en hulp zouden zijn voor de oprichting van een nieuwe, onafhankelijke natie. »
« Het opzetten van een werkbare buitenlandse en handelspolitiek onder de statuten van de Confederatie bleek ook moeilijk. Elke staat kon zelf beslissen of hij verdragen tussen het Congres en het buitenland eerbiedigde, en er was geen middel om ze af te dwingen. »
« Samen met andere buitenlandse en binnenlandse opstanden droeg de Franse Revolutie bij tot het verharden van de politieke kloof in de Verenigde Staten in het begin van de jaren 1790. »
« In 1818 had de Tweede Bank van de Verenigde Staten speciën nodig om buitenlandse investeerders terug te betalen die geld aan de Verenigde Staten hadden geleend zodat het land Louisiana kon kopen. »
« De annexatie van Oregon was een belangrijk doel voor de buitenlandse politiek van de V.S. omdat het een gebied bleek te zijn dat rijk was aan handelsmogelijkheden. »
« In 1850 legde Californië een belasting op aan buitenlandse mijnwerkers, en in 1858 werd alle immigratie uit China verboden. »
« In 1807 schafte het Amerikaanse Congres de buitenlandse slavenhandel af, een verbod dat op 1 januari 1808 van kracht werd. Na die datum werd de invoer van slaven uit Afrika illegaal in de Verenigde Staten. »
diccio-o.com - 1998 - 2022