8 zinnen met «buiten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord buiten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het protestantisme verspreidde zich buiten de Duitse staten en Genève naar Engeland, dat eeuwenlang een katholieke natie was geweest. »
« De eerste trein reed in 1831 op een spoor buiten Albany en legde twaalf mijl af in vijfentwintig minuten. Al snel reed hij regelmatig tussen Albany en Schenectady. »
« Hoewel de meeste mannen uit de arbeidersklasse probeerden de middenklasse te evenaren door hun vrouwen en kinderen buiten het arbeidsproces te houden, vereiste hun economische situatie vaak dat anderen dan het mannelijke gezinshoofd in hun onderhoud bijdroegen. »
« Omdat hij de blanke arbeiders wilde beschermen door de slavernij buiten het van Mexico overgenomen land te houden, voegde Congreslid David Wilmot uit Pennsylvania aan een wetsvoorstel van 1846 een amendement toe dat slavernij in het nieuwe gebied verbood. »
« Vanaf de eerste dag gingen Emory, Margaret en ik naar buiten, tot onze oren bedekt om ons tegen de ochtendkou te beschermen. »
« We zetten plastic urinoirs buiten mijn studeerkamer en naast het bed. »
« "Na lange tijd de helft van de tijd in de schaduw en de andere helft buiten te hebben doorgebracht," vervolgde hij, "kreeg de giraffe vlekken en de zebra strepen." »
« Ongeveer 1000 jaar later verscheen een engel aan een groep herders buiten Bethlehem en kondigde aan: "Vandaag is voor jullie in de stad van David de Heiland geboren, die de Christus is, of Messias, onze Heer. »
diccio-o.com - 1998 - 2022