6 zinnen met «buitengewone»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord buitengewone en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De meest buitengewone politieke gebeurtenis van de jaren vóór de burgeroorlog was de opkomst van de Amerikaanse democratie. »
« Zijn leven was altijd vol veranderingen en buitengewone wendingen, niet anders dan zijn verhalen. »
« Dit is de meest merkwaardige eigenschap van de Tasmaanse duivel: zijn buitengewone vermogen om infecties te weerstaan en zichzelf te genezen, en zijn extreem hoge tolerantie voor pijn, want hij kan verwondingen die bijna elk ander dier zouden verlammen, zonder een kik te geven verdragen. »
« Gonzalo Fernández de Córdoba was een Spaanse generaal die zich op buitengewone wijze heeft onderscheiden in de oorlogen van Granada, aan de zijde van de katholieke monarchen. »
« Deze buitengewone macht riep geen weerstand op, vooral omdat de praktische hervormingen die Augustus doorvoerde effectief waren. »
« Voor veel van deze christelijke staten was de islam in feite de vijand, omdat de opkomst van de islam samenviel met een van de meest buitengewone reeksen militaire veroveringen in de wereldgeschiedenis: de Arabische veroveringen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022