6 zinnen met «wereldwijde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord wereldwijde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De geschiedenis van de Atlantische wereld is de geschiedenis van wereldwijde migratie, een migratie die voor een groot deel wordt aangedreven door de acties en aspiraties van de heersende leiders van Europa. »
« Sindsdien heeft de Onafhankelijkheidsverklaring een wereldwijde impact gehad en heeft zij als basis gediend voor vele latere bewegingen om onafhankelijkheid te verkrijgen van andere koloniale machten. »
« Vandaag de dag hebben de wereldwijde concurrentie en de beperkte bedrijfsbudgetten ertoe geleid dat werkgevers meer waarde hechten aan durf dan aan dienstbaarheid. »
« Deze Napolitaanse delicatesse heeft een wereldwijde reputatie verworven. »
« Deze massale wereldwijde migratie was ongeveer 40.000 jaar geleden voltooid (met uitzondering van de Amerika's, waar het tot ongeveer 15.000 jaar geleden duurde). »
« Een centraal concept van de islam is op zijn beurt dat van de wereldwijde gemeenschap van moslims, de Ummah, wat "gemeenschap van gelovigen" betekent. »
diccio-o.com - 1998 - 2022