Zinnen met «wereldlijk»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord wereldlijk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Socrates maakte bezwaar tegen het feit dat de sofisten zich weinig aantrokken van ethisch gedrag en zich volledig richtten op wereldlijk succes; volgens Socrates waren er hogere waarheden en betekenissen voor menselijk gedrag dan louter rijkdom en politieke macht. »
« Pausen waren vaak effectief in wereldlijk bestuur, maar hun geestelijk leiderschap werd ondermijnd door hun neiging te leven als koningen in plaats van priesters; »
« In totaal bleven 22 voorwerpen bewaard dankzij de waterspiegel die ze in een soort wereldlijk bad hield. »
diccio-o.com - 1998 - 2022