Zinnen met «wereldbevolking»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord wereldbevolking en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het is ook bekend dat rundvlees geen essentieel onderdeel van het dieet is: ongeveer de helft van de wereldbevolking doet het zonder. Dit betekent natuurlijk niet dat men zich moet houden aan de meer orthodoxe vegetarische trend. »
« Kortom, technologie verklaart hoe de Europese dominantie groeide van ongeveer 35% van de wereldbevolking tot meer dan 80% in de loop van de 19e eeuw. »
« Afrika beslaat ongeveer een kwart van het landoppervlak van de wereld, en telde in de jaren 1880 ongeveer een vijfde van de wereldbevolking. »
« Op het hoogtepunt van de Sovjetmacht, eind jaren zestig, leefde een derde van de wereldbevolking in communistische landen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022