6 zinnen met «mee»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord mee en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Overal waar zij kwamen, brachten zij Europese ziekten mee, die duizenden inheemse mensen het leven kostten, evenals het leven van de ontdekkingsreizigers. »
« Tennent hielp mee aan een Presbyteriaanse opleving in de middenkolonies (Pennsylvania, New York en New Jersey), gedeeltelijk door een seminarie te stichten om andere evangelische geestelijken op te leiden. »
« Tijdens het diner "stemden zij er vrolijk mee in om de thee achterwege te laten, om hun gedrag consequent te maken. Naast dit voorbeeld van hun patriottisme besloten zij, voordat zij uit elkaar gingen, eenstemmig dat de Stamp Act ongrondwettig was, dat zij geen Britse manufacturen meer zouden kopen tenzij deze werd ingetrokken, en dat zij zelfs niet de adressen van een heer zouden toelaten als zij de gelegenheid hadden, zonder vastbesloten te zijn zich tot het uiterste tegen de uitvoering ervan te verzetten, indien de gelegenheid dit vereiste". »
« De werkplek bracht ook andere gevaren met zich mee. Door de aanwezigheid van katoenbalen naast de olie die voor de smering van de machines werd gebruikt, was brand een veel voorkomend probleem in de textielfabrieken. »
« Voor slaven bracht de interne handel alle gruwelen van de slavernij met zich mee, aangezien kinderen van hun moeders en vaders werden weggerukt en gezinnen werden vernietigd, wat angst en vervreemding teweegbracht. »
« Ondanks zijn grote vriendelijkheid, leek hij me niet iemand om mee te spotten. »
diccio-o.com - 1998 - 2022