Zinnen met «meebrachten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord meebrachten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De uitstalling groeide met de dag, toen mijn medestudenten zeeschelpen van thuis meebrachten. »
« Laten we niet vergeten dat de verovering van dit deel van de wereld werd gemaakt door Spanjaarden, die hun christelijke godsdienst meebrachten, en ook dat de meeste mensen die naar Argentinië kwamen om het te bewerken en te bevolken, dezelfde godsdienst aanhingen; »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022