Zinnen met «meegebracht»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord meegebracht en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Dit was de eerste keer dat Jim Hana zag, die hem vertelde dat zij ook schrijfster was en haar werk had meegebracht. »
« Een Russisch meisje met wie ze in plaats van "zuiverheid" iets monsterlijk bloederigs had meegebracht: de stalinistische levensstijl, die monsterlijk abject was. »
« Die dag had de lerares enkele schelpen meegebracht die ze had verzameld tijdens haar regelmatige reizen naar de westkust van Florida. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022