7 zinnen met «waarop»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord waarop en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een van de manieren waarop de adel zich onderscheidde van anderen was door de aankoop, consumptie en uitstalling van goederen. »
« Opmerkelijk is de manier waarop de strijd voor onafhankelijkheid een grote dwarsdoorsnede van de samenleving bijeenbracht, bezield door een gemeenschappelijke zaak. »
« Court Scene, Mandan O-kee-pa Ceremony is een voorbeeld van een schilderij waarop inheemse mensen zijn afgebeeld. Geleerden hebben lang getwijfeld aan de juistheid van deze weergave van een overgangsritueel bij het Mandan-volk. »
« Donderdag bleek natuurlijk een van de belangrijkste dagen van mijn leven te zijn: de dag waarop ik ontdekte dat ik kanker had. »
« Mijn nieuwe situatie veranderde de manier waarop ik naar werk keek. »
« "Kijken naar de manier waarop een tumor een kind vernietigt," zegt hij, "is als kijken naar alle schoonheid van de schepping. Kinderen mogen niet sterven. »
« Dit was de manier waarop Henry in de jaren 1880 en 1890 winkels had zien werken: een efficiënte, gedisciplineerde, tijd- en geldbesparende opeenvolging. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022