Zinnen met «waarborgt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord waarborgt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De scheiding der machten waarborgt het bestaan van een onafhankelijke rechterlijke macht. »
« De soevereiniteit van een staat is zijn vermogen om regels op te leggen. Op die manier waarborgt hij de vrede op het grondgebied en beschermt hij de grenzen door middel van verschillende instellingen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022