Zinnen met «waarborg»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord waarborg en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Als extra waarborg stelden de afgevaardigden het kiescollege in, het mechanisme voor de verkiezing van de president. Volgens dit plan heeft elke staat een vast aantal kiesmannen, dat gelijk is aan zijn aantal senatoren (twee) plus zijn aantal vertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden. Critici, toen en nu, beweren dat dit proces de rechtstreekse verkiezing van de president verhindert. »
« Het idee van het machtsevenwicht als waarborg voor vrede bestond niet meer. Nu was het machtsevenwicht enigszins wankel, waarbij elk van de grote mogendheden zijn rivalen trachtte te verdringen in naam van de veiligheid en de welvaart. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022