8 zinnen met «grootmachten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord grootmachten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Karel V vocht het grootste deel van zijn regeerperiode tegen Frankrijk en het Ottomaanse Rijk, die tot de grootmachten van die tijd behoorden. »
« Groot-Brittannië was een van de twee grootmachten - Frankrijk was de andere - die delen van de oostelijke zeekust van Noord-Amerika koloniseerden. »
« Van de grootmachten werd Frankrijk in die tijd als de grootste beschouwd. »
« De belangrijkste conflicten waren echter de voortdurende reeks oorlogen tussen de twee grootmachten van de 18e eeuw: Groot-Brittannië en Frankrijk. »
« Ook na de Spaanse Successieoorlog bleven de conflicten tussen de grootmachten van tijd tot tijd voortduren. »
« Europeanen noemden het Osmaanse Rijk al snel de 'zieke man van Europa', en geschillen over Osmaans grondgebied werden halverwege de eeuw een groeiende bron van spanning tussen de Europese grootmachten. »
« De belangrijkste factor was dat de Verenigde Staten over een gigantische industriële capaciteit beschikten, die alle grootmachten van Europa samen in het niet deed vallen, en over miljoenen verse troepen die opgeroepen of opgeroepen konden worden. »
« Het was ofwel Amerikaanse hulp ofwel Sovjetmacht die de naoorlogse wederopbouw van Europa leidde, en beide grootmachten bleken meer dan capabel om beleidsbeslissingen te nemen voor de landen binnen hun respectievelijke invloedssferen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022