7 zinnen met «grootscheepse»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord grootscheepse en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Farao Amenhotep was tijdens zijn leven berucht om zijn poging tot een grootscheepse, slecht doordachte religieuze revolutie. »
« Het besluit van Athene om de opstand te steunen maakte de Perzen echter woedend en Darius begon een grootscheepse invasie van Griekenland te plannen. »
« Evenzo duurde het jaren voordat de Perzische militaire machine volledig was "geactiveerd"; de voorbereidingen voor een grootscheepse invasie vergden een volledig decennium om tot volle wasdom te komen. »
« Julius Caesar maakte vervolgens snel plannen voor een grootscheepse invasie van Perzië. »
« De Encyclopédie van Diderot en D Alembert, het werk van twee grote Franse filosofen, was een grootscheepse poging om alle menselijke kennis te catalogiseren, te categoriseren en te verklaren. »
« In de herfst van 1849 herstelden de aan de Oostenrijkse keizer loyale krachten, geholpen door een grootscheepse Russische invasie in Hongarije in naam van de beginselen van de Heilige Alliantie, de Habsburgse heerschappij in het hele keizerrijk. »
« In 1915 voerden Britse troepen een grootscheepse invasie op Osmaans grondgebied uit, die al snel uitliep op een regelrechte ramp. »
diccio-o.com - 1998 - 2022