5 zinnen met «grootsheid»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord grootsheid en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Herodotus stelde ook vragen over de ontmoeting tussen verschillende culturen die nog steeds relevant zijn; ondanks de grootsheid van zijn eigen beschaving hield hij zich echt bezig met de vraag of een bepaalde reeks overtuigingen en praktijken (d.w.z. cultuur) "beter" kon zijn dan een andere. »
« De oorlog was een verschrikkelijke tragedie, schreef Thucydides, omdat Athene zo machtshongerig werd dat het zijn eigen grootsheid opofferde in zijn streven naar meer macht en rijkdom. »
« Petrarca was verantwoordelijk voor het idee van de "Middeleeuwen" dat zijn eigen tijd had gescheiden van de grootsheid van het klassieke verleden. »
« Slordig en lui, maar vanaf zijn adolescentie overtuigd van zijn eigen grootsheid, verzon Hitler het idee dat de afwijzing niet te wijten was aan zijn eigen gebrek aan talent, maar aan een duistere samenzwering die zijn opmars naar de top wilde ondermijnen. »
« De eerste groepen die in vervoering raakten door Hitler's geïmproviseerde toespraken over de Duitse grootsheid en het Joodse (en Slavische) gevaar waren zijn mede herberg gasten. »
diccio-o.com - 1998 - 2022