8 zinnen met «vertaald»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vertaald en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De eerste volledige bijbel van het Nieuwe Testament in Maori werd in 1837 gedrukt. In 1840 was ook een groot deel van het Oude Testament in het Maori vertaald door William Williams en Robert Maunsell. Veel exemplaren van de vertaalde bijbel werden rechtstreeks vanaf de drukpers in Paihia verspreid. »
« Nadat de Britse autoriteiten het verdrag hadden goedgekeurd, werd het Engelse ontwerp van het verdrag op 4 februari 1840 in één nacht door de missionaris Henry Williams en zijn zoon Edward in het Maori vertaald. »
« In de Ilias en de Odyssee wordt de arete gevierd - een Griekse deugd die in het Engels kan worden vertaald als "uitmuntendheid" en "succes", maar die moet worden opgevat als een morele eigenschap en niet zozeer als een fysieke of mentale eigenschap. »
« De belangrijkste geschiedenissen van Mesopotamië, Perzië en Egypte werden tijdens de Hellenistische periode geschreven en in het Grieks vertaald. »
« Wat later beschouwd zou worden als het basisgedachtegoed van de westerse beschaving - de antieke Griekse filosofie en literatuur - werd dus buiten Griekenland zelf op grote schaal geanalyseerd, vertaald en gekopieerd in de Arabische koninkrijken van de Middeleeuwen. »
« Een aspect van de islam dat hem onderscheidt van het jodendom en het christendom is dat de Koran maar één oorsprong heeft, namelijk de recitaties van Mohammed zelf, en moslims geloven dat de Koran niet uit het Arabisch kan worden vertaald en het "ware" heilige boek blijft. »
« Nieuwe ontdekkingen werden gedaan in de astronomie, metallurgie en geneeskunde, en wetenschappelijke werken uit verschillende talen werden vertaald en bewaard in het Arabisch. De belangrijkste traditie van geleerdheid, met name rond de werken van Aristoteles, vond plaats in het Abbasidische kalifaat. »
« Spoedig echter werden Luthers 95 Protestantse Stellingen in het Duits vertaald en herdrukt, wat leidde tot onverwachte en, althans aanvankelijk, ongewenste beroemdheid. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022