8 zinnen met «diepe»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord diepe en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Deze verhalen riepen bij de kolonisten een diepe rassenhaat tegen alle Indianen op. »
« Het gebrek aan steun illustreert het diepe wantrouwen van de Amerikanen tegen een machtige nationale regering, een wantrouwen dat zijn wortels heeft in de hardhandige, unilaterale hervormingspogingen die het Britse Parlement in de jaren 1760 en 1770 aan de koloniën oplegde. »
« In het diepe zuiden was slavernij als instituut sterk en winstgevend. In het Hoger Zuiden was het tegendeel waar. De angst voor deze economische onzekerheid uitte zich in de vorm van strenge wetten tegen vrije zwarten. »
« Andere slaven maakten de reis over land van oudere staten als North Carolina naar de nieuwe en ontluikende staten van het diepe zuiden, zoals Alabama. »
« In het diepe zuiden verwierf een elitegroep van slavenhouders nieuwe rijkdom uit katoen. Sommige leden van deze groep kwamen uit families in de oostelijke staten (Virginia en de Carolinas), terwijl anderen een bescheidener achtergrond hadden. »
« Deze woorden veroorzaakten een zware, diepe stilte die geen van ons beiden leek te willen verbreken. »
« Maar niets kon de diepe wond helen die in hem groeide naarmate de maanden voorbijgingen zonder nieuws van de jongen. »
« Ik zal je misschien nooit meer zien, maar ik heb een diepe genegenheid voor je. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022