6 zinnen met «persoon»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord persoon en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tot de bezittingen van een persoon behoorde alleen wat hij of zij zelf had gemaakt, zoals gereedschap of wapens. »
« Volgens het drievijfde-compromis in de grondwet van 1787 zou elke slaaf als drievijfde van een persoon worden geteld. Artikel 1, lid 2, bepaalde dat "de vertegenwoordigers en directe belastingen worden verdeeld onder de verschillende staten ... overeenkomstig hun respectievelijke aantallen ..., welke worden bepaald door bij het gehele aantal vrije personen, met inbegrip van degenen die gebonden zijn om te dienen voor een termijn van jaren [blanke bedienden], en met uitsluiting van Indianen die niet onderworpen zijn aan belastingheffing, drie vijfde van alle andere personen op te tellen". »
« Ik weet niet of ik de persoon die ik was even leuk vond als de persoon die ik nu ben, of dat het leven dat ik daarvoor had zo vol was als ik dacht dat het was. »
« Maar ik moet de persoon nog bedanken die me de kracht gaf om te overleven. »
« Hij nam zijn operatie-instrumenten en sprak tot de kleine persoon die op de operatietafel lag: -Ik ga doen wat ik je beloofd heb. Ik ga je leven redden. »
« -Er zit een persoon vast in een lift. Brigade One is op de begane grond om haar te redden. »
diccio-o.com - 1998 - 2022