6 zinnen met «personen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord personen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Echtgenotes, kinderen en afhankelijke personen (waaronder slaven) waren een teken van rijkdom onder de mannen, en polygamie, de praktijk van het hebben van meer dan één vrouw tegelijk, was wijdverbreid. »
« In één jaar tijd daalde het aantal moorden onder personen onder de 25 met 61%, en in zeven jaar tijd daalde het aantal moorden dankzij de gezamenlijke inspanning van 152 naar 43 per jaar. Onder jongeren is het aantal moorden met vuurwapens verdwenen. »
« In 1911 en 1912 werden 78440 Model T auto's geproduceerd met de arbeid van 6867 personen. »
« De personen bij wie een buitensporige reactie, of Psychologisch Patroon A, gewoonlijk overheerst, hebben meer aanleg om te lijden aan cardiovasculaire pathologieën ten gevolge van de activering van catecholamines. Degenen met patroon B zijn over het algemeen kalm en zelfverzekerd, en zijn beter bestand tegen intense prikkels. »
« In sommige brieven uit de vroeg-Babylonische tijd (rond 1800 v. Chr.) is sprake van de behandeling van een zieke door drie verschillende personen: de geneesheer (asúm), de bezweerder (wásipum) en de ziener (barúm). »
« Bij normale personen neemt het aantal adipocyten vanaf het eerste levensjaar tot de puberteit regelmatig toe. »
diccio-o.com - 1998 - 2022