Zinnen met «bestudeert»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bestudeert en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Kübler-Ross bestudeert terminale patiënten, die reeds veroordeeld zijn, en ondervraagt hen over hun emoties, hun houdingen en hun gedachten in het aanschijn van de dood. »
« Voor de eerste keer, en met de grootste nauwkeurigheid, bestudeert de wetenschap de sensaties die zich voordoen op de rand van de dood. Niet toevallig - zeker - hebben deze conclusies te veel raakpunten met theologische en filosofische standpunten die sinds het begin van de mensheid zijn ontwikkeld. »
« Zijn enorme wiskundevermogen bleef intact en hij bracht een revolutie teweeg in de kosmologie, de wetenschap die het heelal bestudeert. »
« Het eerste hoofdstuk van het blok "Mensen en de wet" in dit boek bestudeert de betekenis van sociale normen voor het leven van jongeren. »
diccio-o.com - 1998 - 2022