6 zinnen met «bestudeerd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bestudeerd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ik bekende dat ik de statistieken had bestudeerd, in het bijzonder de tienjarige overlevingskansen na de operatie, en liet hem de documenten zien die de radioloog mij had gegeven. »
« Een technologische doorbraak die momenteel wordt bestudeerd, de virtuele colonoscopie, zou de huidige methoden om de dikke darm te onderzoeken overbodig kunnen maken, aldus radioloog David Vining van de Bowman Gray School of Medicine van de Wake Forest University in Winston-Salem, North Carolina. »
« Nadat hij de reacties van de zieken had bestudeerd, concludeerde hij dat opgewekte mensen met deze behandeling veel sneller van hun ziekte herstelden. »
« De hele onderneming van de verdediging van Noorwegen werd intensief bestudeerd aan de Academie. »
« Mr. Martin had elke avond van de vorige week zijn plan verfijnd en bestudeerd. »
« In het weekend hebben de diplomaten haar papieren bestudeerd. »
diccio-o.com - 1998 - 2022