8 zinnen met «goed»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord goed en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tegen 1300 waren hun oogsten goed voor de meest dichtbevolkte nederzettingen in het zuidwesten. »
« Niettemin keurde Elizabeth de Engelse kapers goed, zeekapiteins die van de regering toestemming hadden gekregen om de vijand naar believen aan te vallen. »
« Machtige leden van de aristocratie, goed vertegenwoordigd in het parlement, wisten premier John Stuart, 3e graaf van Bute, met succes over te halen af te zien van het verhogen van de grondbelastingen. »
« Het Stamp Act Congress was een bijeenkomst van landeigenaren, goed opgeleide blanke mannen die de politieke elite van de koloniën vertegenwoordigden en het koloniale equivalent vormden van de Britse landadel. »
« Deze wet werd niet goed ontvangen door degenen in Brits Noord-Amerika die een afkeer hadden gekregen van het patroon van de keizerlijke maatregelen. »
« De Britse nederlaag bij Yorktown maakte de uitkomst van de oorlog zo goed als zeker. »
« Jefferson begreep de tegenstrijdigheid heel goed, en zijn geschriften onthullen hardvochtig racistische veronderstellingen. »
« Het Congres keurde ook tarieven goed in 1816 en 1824. Clay leidde de inspanning om de federale regering hoge tarieven te laten opleggen om de binnenlandse productie te stimuleren. »
diccio-o.com - 1998 - 2022