10 zinnen met «goede»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord goede en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Adams was geen voorstander van democratie; hij schreef: "Er is geen goede regering dan een republikeinse". »
« De grond en het klimaat boden goede mogelijkheden om de slavernij en het katoenkoninkrijk uit te breiden. Land was er in overvloed en werd tegen royale voorwaarden aangeboden. »
« In het algemeen verwachtten de planters van een goede "hand" of slaaf dat hij tien hectare land bewerkte en tweehonderd pond katoen per dag plukte. »
« De slavenhandel kwam ten goede aan de blanken in de Chesapeake en de Carolinas en verschafte hun extra inkomsten. »
« Fitzhugh betoogde dat het laissez-faire kapitalisme, zoals gevierd door Adam Smith, alleen ten goede kwam aan de snelle en slimme mensen, terwijl de onwetenden enorm in het nadeel waren. »
« Ik werd ook geplaagd door de onzekerheid of ik nog 10 of 20 goede jaren te leven zou hebben als ik ervoor koos te blijven zoals ik was. Een dokter noemt dit "de keuze van de duivel. »
« Hij zei ja, en ik dacht dat dat nog een goede reden was om de operatie zo snel mogelijk te doen. »
« Eerst gaf hij me het goede nieuws. De operatie was een succes. »
« "Dat is een goede zaak, maar wanneer de groep uitsluitend op talent gaat vertrouwen en ervaring verwaarloost, gebeuren er ongewenste dingen." »
« Ik zei altijd wat ik dacht, en ik werd een goede reporter, maar niet noodzakelijk gehoorzaam. »
diccio-o.com - 1998 - 2022